Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της  εταιρείας μας  Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Η Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. είναι τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που έχει  ως κύριο αντικείμενο την κατασκευή τεχνικών έργων κάθε τύπου, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα το αντικείμενο της εταιρίας περιλαμβάνει:

  • την εκτέλεση Δημόσιων Έργων όλων των κατηγοριών (οικοδομικά, υδραυλικά, βιομηχανικά, ενεργειακά, ηλεκτρομηχανολογικά, επεξεργασίας αποβλήτων, οδοποιίας, λιμενικά)
  • την εκτέλεση ιδιωτικών έργων.

Η Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα ακολούθησε μία δυναμική πορεία ανάπτυξης, έτσι ώστε σήμερα να διαθέτει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στο να εκτελεί και λειτουργεί πολύπλοκα έργα, σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και  πρότυπα. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία έχει αποκτήσει τεχνογνωσία στους ακόλουθους τομείς:

  • Εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης  & δίκτυα διανομής
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων
  • Έργα διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
  • Συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας
  • Συστήματα ελέγχου βιομηχανικών διεργασιών και αυτοματισμού
  • Εκτέλεση ενεργειακών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων

Επίσης, η εταιρεία εξειδικεύεται στην:

• Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων και  εγκαταστάσεων

Η εταιρία διαθέτει υψηλού επιπέδου υποδομές από πλευράς μηχανολογικού εξοπλισμού και ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που εγγυάται την κατασκευή μεγάλων έργων με ποιότητα, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.

Για την κατασκευή μικρότερων έργων στον όμιλο της Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανήκει η εταιρεία:

                                       © 2021. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος