ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΦΕΡΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1984)

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 7.150.169,48 €

Συμβατικό ποσό: 2.706.525,49 €

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 29.06.2011

________________________________________________________________________________________

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής αποχετευτικών δικτύων εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Φερών και περιλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής δικτύου ακαθάρτων μήκους 27.670μ., το οποίο αποτελείται από δύο κλάδους που εξυπηρετούν ο πρώτος τον ανατολικό και ο δεύτερος το δυτικό τομέα της πόλης και συμβάλουν στο φρεάτιο συγκεντρώσεως, από όπου αρχίζει ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α.) προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, 800 μέτρα νοτιοανατολικά της πόλης.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος